[Företaget]
VVS Rör & Dyktjänst AB i Stensjön
bildades 1986 av Weine Johansson.
Behörighetskompetenser;
Anläggningsdykarcertifikat: A, B, C.
Sprängkort, licenssvetsning PE-rör,
GPS, flygcertificat ,flygfotografering,
BBR-VVS, AA-VVS, AA-Rör,
VVS-montör