[Arbeten]
Arbeten som yrkesdykaren utför:

Borrning- Sprängning
Vid hamninlopp, inloppskanaler till kärnkraftverk, i hamnar, tunnlar, brunnar och på många andra platser finns klippor och stenblock i vägen för planerade anläggningar.

Dykaren går ner och borrar hål för att kunna placera spräng-laddningar som skall avlägsna hindren. Han använder hydraliska eller pneumatiska verktyg.

Sökning och bärgning
Det är inte bara sjunkna fartyg som bärgas. Många ting kan hamna på botten av hav , sjöar och åar. Med hjälp av teknisk utrustning kan platsen för föremålen lokaliseras. Dykaren går sedan ner och genomför de nödvändiga förberedelserna för bärgning.

Exempelvis lokalierades några misstänkta gifttunnor på 52 meters djup

Formsättning-armering-gjutning
Gjutformar placeras eller tillverkas av dykaren på botten. Han placerar armering, eller armerar själv, och är med och styr gjutningen från botten.

Visste du attdet går att "mura" under vatten? Många kommuner försummar att kontrollera vad som händer med kajer och broar under vattenytan. Erosionen är ofta större än man tror, och reparationerna blir dyrare ju längre man dröjer.

Formsättning och injektering ingår i yrkesdykarens färdigheter.

Skärning-svetsning
Jo, man kan faktiskt skära och svetsa under vatten! Dykaren har mycket effektiva redskap för att skära i stål under vatten.

Schaktning
Dykaren avlägsnar bottenmaterial. Det kan vara stenblock efter en sprängning, grus eller lera som avlägsnas med hjälp av redskap som yrkesdykaren är väl förtrogen med.

Rengöring
Yrkesdykaren rengör och blästrar bl a gallergrindar vid vattenkraftverk. Med hjälp av specialverktyg rengör han också fartygsskrov, roder och propellrar för att minimera effektförluster. Det går också att måla under vatten.

Ledningar
Vi har licens för PE-Stum och elektromuffsvetsning. Det är bara grova avlopps- och vattenledningar som skall viktas och läggas ut.

Du som tänker skaffa värmepump till huset och hämta värmen från sjö, å eller hav, behöver en kunnig dykare som ser till att ledningen hamnar rätt.

Inspektion, foto och TV
Yrkesdykaren är kunnig i byggnadsteknik vid anläggningsarbeten och fartygskonstruktion. Därför är han oumbärlig vid besiktningar av dessa.
Han är dessutom kunnig i undervattensfotografering och skötsel av
uv-TV-kamera.
Vid inspektioner av ledningar och kablar
på stora djup används ibland mini-ubåtar.