[Anläggningsdykeri]
Yrkesdykaren
Yrkesdykaren dyker med luft ner till 50m djup. På större djup används andra gasblandningar eller mini-ubåtar.
Vintern hindrar inte dykaren från att ta sig till arbetsplatsen.
Några exempel på den dagliga arbetsplatsen: